Razgovor s prof. dr.sc. B. Marijanovićem o istraživanjima na lokalitetu Crkvine kod Stoca

Stručna ekskurzija Sveučilišta u Mostaru, Grčka Foto: Ž. Pandža
image-2035
Stručna ekskurzija odjela arheologije Sveučilišta u Mostaru, Grčka

Profesor dr.sc. Brunislav Marijanović je arheolog prapovijesničar koji je doktorirao na temi “Eneolitik Bosne i Hercegovine”, bio je između ostalog kustos sada zatvorenog Zemaljskog muzeja, a danas je pročelnik odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru i u Mostaru. Nedavno sam imala priliku razgovarati s profesorom o četvrtoj kampanji istraživanja na lokalitetu Crkvina-Ćemalovina u Rivinama kod Stoca gdje se u sklopu arheološkog iskopavanja provodila terenska praksa studenata arheologije Sveučilišta u Mostaru.

Jeste li  zadovoljni  tijekom istraživanja?

Zadovoljan sam ponajprije zbog toga što sve ide prema jednom općem planu, a s druge strane sam zadovoljan i jer se tu sada pojavljuju i strukture koje nisu očekivane i koje su sasvim sigurno starije od dosad pronađenih. Tih struktura nema na tako velikim površinama pa je  teško govoriti o kojoj vrsti objekta je riječ,  ali sasvim je sigurno da je u pitanju jedan značajan objekt koji svoje korijene ima u antici.

Koliko će još kampanja trajati iskopavanja na ovom lokalitetu?

To je teško reći: Mi smo planirali završetak istraživanja u ovoj istraživačkoj kampanji, pa se unatoč  tomu što se pojavljuju i ove starije strukture nadam da ćemo plan ispuniti u predviđenom roku. To bi bilo idealno. Ali, ako se završetak eventualno još malo i produži, to će biti samo dobitak, a ne i nekakav nedostatak. Dakle u potpunijem sagledavanju čitavog kompleksa ovo je samo jedan dio ozbiljnijih antičkih i kasnoantičkih objekata. Oko ovoga istraženog dijela na širem prostoru ima i drugih objekata koji su sasvim sigurno činili jedan ruralni kompleks, možda sa nekom villom rusticom, a možda je tu riječ o nekom vicusu. Međutim, to su pitanja na koje će odgovoriti daljnja istraživanja u idućim godinama. Ja se time naravno nemam namjeru baviti, jer bi to svakako morao biti jedan dugoročan projekt.

Imate li već u planu neki sljedeći lokalitet nakon ovoga na kojem bi se izvodila terenska nastava?

Imamo u planu nekoliko lokaliteta, premda je malo rano sada sasvim precizno govoriti o tome gdje bi se idućih godina provodila terenska nastava. Postoji više zainteresiranih općina na čijem prostoru također ima različitih nalazišta od prapovijesnih do kasnosrednjovijekovnih. Pa ćemo naravno primjereno mogućnostima i općina i fakulteta planirati daljna istraživanja. Meni bi osobno bilo drago kada bi to bilo na području zapadne Hercegovine, posebno zbog toga što na tom području postoje  značajni arheološki potencijali. Ali evo  nismo još ni ovu godinu završili, pa je još rano govoriti što ćemo raditi za godinu dana.

???????????????????????????????
image-2036
Radovi na lokalitetu Crkvina-Ćemalovina, Stolac

Kako ste zadovoljni studentima?

Studentima sam u najvećoj mjeri vrlo zadovoljan. Studenti ispunjavaju svrhu ovakve terenske nastave. Stječu svoja prva iskustva u radu na terenu, a kako odmiču njihove godine studija naravno da će se i njihova i teorijska i praktična znanja povećavati i obogaćivati.

I možete li nam na kraju reći koji su najvažniji ovogodišnji rezultati?

Najvažniji ovogodišnji rezultat nedvojbeno je otkriće starokršćanske krstionice koja nepobitno potvrđuje sakralni karakter istraženog dijela kompleksa.

Više o istraživanjima na ovom terenu pročitajte OVDJE

The following two tabs change content below.
mag. arheologije i engleskog jezika i književnosti

Check Also

Kaštel – zaboravljeni samostan u stijeni

Svi znamo kako je Bosna i Hercegovina bogata prirodnom ljepotama i kulturnom baštinom. Ovaj tekst …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *