PODVODNI KULTURNI PREDJELI CRNE GORE

image-6296

Prije pola godine prenijeli smo vam vijest o osnivanju Laboratorije za arheologiju pomorstva na Pomorskom fakultetu Kotor pri Univerzitetu Crne Gore. Tom prilikom pričali smo i s voditeljem Darkom Kovačevićem, koji nam je već tada dao mali uvid u ono čime će se Laboratorija baviti.

Nedavno je povodom početka projekta “Podvodni kulturni predjeli Crne Gore” Laboratorija poslala saopćenje za javnost i mi vam ga ovdje prenosimo.

Naglašava se kako kapitalizujući opremu i kapacitete razvijene kroz EU projekte, Laboratorija za arheologiju pomorstva
pokreće multidisciplinaran i multidimenzionalan projekt Podvodni kulturni predjeli Crne Gore. Projekt se realizira kroz međuinstitucionalnu suradnju na državnom i lokalnom nivou kroz postojeće sinergije kreirane kroz implementaciju prethodnih projekata.


MISIJA PROJEKTA


Misija projekta “Podvodni kulturni predjeli Crne Gore” (PKPCG) je da, multidisciplinarnim pristupom, pomoću inovativnih tehnologija, potpuno osvijetli i učini dostupnim raznovrsne kulturno-istorijske aspekte podvodne kulturne baštine Crne Gore.
Proučavajući olupine brodova, navigacione rute, luke, sidrišta i druge ostatke ljudskih aktivnosti duž crnogorske obale, inicijativa će doprinijeti boljoj institucionalnoj prepoznatosti ovog resursa, prenijeti javnosti kulturno-istorijske poruku podvodne kulturne baštine kroz različite medijske kanale i utjecati na promociju i razvoj turizma.


CILJEVI PROJEKTA

Tradicionalna i digitalna 2D i 3D dokumentacija lokaliteta podvodne kulturne baštine, kreiranje baze podatka, online geoportala, platformi i virtuelnih muzeja, podsticanje razvoja nauka povezanih sa istraživanjem podvodne kulturne baštine, podizanje institucionalnih kapaciteta, veća akademska vidljivost istraživača i institucija, omogućavanje javne dostupnosti znanja i kulturno istorijskih poruka koje podvodna kulturna baština prenosi kroz različite inovativne digitalne forme i medije, edukativni programi, promocija podvodnog turizma i turističke atraktivnosti podvodne kulturne baštine Crne Gore.


SAŽETAK PROJEKTA

Laboratorija za arheologiju pomorstva
image-6297


Projekt „Podvodni kulturni predjeli Crne Gore“ ima za cilj da kroz multidisciplinaran naučni pristup i širok spektar aktivnosti doprinese boljoj osvijetljenosti podvodne kulturne baštine Crne Gore i prenese njene kulturno-istorijske poruke javnosti.
Primarni zadatak inicijative je da primjenom inovativnih metoda 3D i 2D digitalizacije, dokumentira i interpretira lokalitete podvodne kulturne baštine kako bi se kreirala baza podataka koja bi u multiinstitucionalnom kontekstu, kroz inovativna digitalno-tehnološka rješenja, podržala procese pravne zaštite, praćenja, očuvanja i promocije ovog kulturnog resursa.
Različite aktivnosti u okviru inicijative će pozitivno uticati na razvoj naučnih disciplina za istraživanje podmorja i podvodne kulturne baštine, te povećati internacionalnu vidljivost i zastupljenost crnogorskih institucija i istraživača. Učešćem u implementaciji projekta, kroz direktan rad i edukativne aktivnosti, institucije u lancu podvodne kulturne baštine će usvojiti suvremena znanja i vještine digitalne dokumentacije i interpretacije podvodnih prostornih i 3D podataka dobivenih metodama daljinske detekcije, što bi za ishod imalo osuvremenjivanje, podizanje kapaciteta, kreiranje institucionalnih sinergija, kao i implementaciju modernih mehanizama zaštite i upravljanja
podvodnom kulturnom baštinom.
Inicijativa će imati snažan edukativni efekat na široku javnost sa ciljem prenošenja poruke narednim generacijama i podizanja svijesti o podvodnoj kulturnoj baštini i značaju njenog očuvanja.


Realizirat će se kroz slijedeće forme:

  1. Edukativne programe,
  2. Kurseve,
  3. Ljetne škole,
  4. Inovativne interaktivne izložbe,
  5. Izložbe fotografija i 3D modela,
  6. Virtualne muzeje,
  7. Posjete lokalitetima podvodne kulturne baštine pomoću virtualne realnosti,
  8. Dokumentarne video, radio i TV forme
  9. Kampanju u tradicionalnim i digitalnim medijima.
Soba za procesuiranje i analizu 3D podataka
image-6298

Sistematskom naučnom obradom lokaliteta podvodne kulturne baštine, adekvatnom komunikacijom rezultata, kreiranjem baze podataka za različite vidove promocije, izradom višejezičnog ronilačkog vodiča, edukacijom o podvodnim atraktivnostima, inicijativa će značajno utjecati na razvoj različitih oblika podvodnog turizma i profiliranja Crne Gore kao atraktivne destinacije.
Metodologija inicijative se zasniva na beskontaktnom dokumentiranju tradicionalnim metodama, vizualnom observacijom, snimanjem foto i video kamerama, zatim inovativnim metodama fotogrametrije i daljinske detekcije senzorima i sonarima, bez narušavanja integriteta lokaliteta.

Lokaliteti obuhvaćeni ovom inicijativom su odabrani po svojim kulturno istorijskim osobenostima i karakteristikama, a po kriterijima proizašlim iz UNESCO Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine 2001, čijim okvirima i preporukama se vode sve aktivnosti.

The following two tabs change content below.

Check Also

Povijest kave

Izvor: https://www.eliteworldhotels.com.tr/ Volite kavu i mislite da ste probali sve vrste od turske, espressa, macchiata, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *