Kemal Abdić

Castrum Cazin do osmanskog osvajanja

Cazin se nalazi 26 km sjeverno od Bihaća na putu prema Velikoj Kladuši. To je najveće mjesto u kraju uz lijevu obalu Une. Smjestilo se, zajedno sa utvrdom iznad njega, u amfiteatralnoj dolini koju okružuju okolna viša brda. Stari grad (lat. castrum) Cazin sa džamijom leži na nižem konusnom uzvišenju …

Read More »

Castrum Ostrožac do osmanskog osvajanja

Stari grad (lat. castrum) Ostrožac (historijski naziv mu je Horosium, a etimološki se povezuje s deminutivom od ostrog [1]) leži na kraju jedne kose iznad lijeve obale Une i kraj ceste Bihać-Cazin. Prvi put se spominje 1286. kao grad knezova Babonića Blagajskih [2], a zatim vrlo često u XIV. vijeku i to …

Read More »

Castrum Tržac do osmanskog osvajanja

Stari grad (castrum) Tržac (Tersacz, Tarsacz, Terschacz) se nalazi nasuprot selu Ljeskovcu, iznad ušća Mutnice u Koranu, zapadno od Cazina u sjeverozapadnoj Bosni i Hercegovini. Prvi put se pominje početkom XIV. stoljeća kao grad u posjedu porodice Babonića Blagajskih, a spominje se i u Modruškom urbaru iz 1486. godine, a …

Read More »