Ara Pacis Augustae

450px-Ara_Pacis_Rom
image-2292

Ara Pacis Augustae jedno je od najljepših sačuvanih umjetničkih ostvarenja Augustovog doba. Po svemu sudeći, bio je to drugi od dva žrtvenika koja August spominje u izvještaju o svojim djelima. Podigao ga je Senat 13. god.pr.n.e. na Marsovom polju, na sjevernom izlaznom putu Via Flaminia, u čast povratka cara iz Španjolske i Galije. Bio je posvećen Pax Augusta, tj. mirotvorcu koji je svojim djelovanjem osigurao mir, a magistrati, svećenici i vestalke tu su svake godine prinosili žrtvu.

Pravokutni žrtvenik bio je postavljen na postolje od četiri stepenice, unutar približno četvrtastog mramorom ograđenog prostora, koji je na niskom postolju nadvisivao Marsovo polje, dok s istoka, prema Via Flaminia nije bilo podnožja. Na zapadu i istoku imao je vrata koja su vodila u sveti gaj u kojem se nalazila mramorna trpeza prema kojoj se svećenik penjao sa zapada da bi bio okrenuti istoku. Žrtvu je prinosio u pravcu izlaska sunca, dok su se ostali okupljeni nalazili na Marsovu polju.

ara-pacis-augustae-walkthrough
image-2293

Spletu letvica na unutrašnjim zidovima odgovarao je vitičasti ukras na vanjskom zidu, sastavljen od bujnih cvjetnih čašica. Može se pretpostaviti da bogatstvo listolikog ukrasa na spomeniku predstavlja bujanje prirode, što bi bila metafora za bujanje mira u tom periodu. Iznad ornamentalnih prikaza na istoku i zapadu postavljene su reljefne ploče s obje strane vrata. Na zatvorenim stranama nalaze se frizovi s mnoštvom figura za koje se pretpostavlja da su prikaz ljudi koji su bili prisutni na Marsovom polju prilikom osnivanja žrtvenika, tj. predstavnika rimskog Senata na sjevernoj strani, članova carske kuće, visokih magistrata i svećenstva na južnoj strani.

Lijevo od vrata koja vode prema Via Flaminia nalazi se prikaz „Majke Zemlje“ kako sjedi na stijeni sa svoje dvoje djece u krilu i licem okrenutim prama vratima. Pod njenim nogama nalazi se stoka, a sa strana su prikazi personifikacija vjetra. S druge strane vrata nalazi se prikaz boginje Rome koja sjedi na nagomilanom oružju.

S obje strane vrata koja s Marsovog polja vode u svetište na reljefnim pločama se nalaze dva prikaza iz legende o osnivanju Rima. S lijeve strane stoji Mars koji odozgo baca pogled na blizance, Romula i Rema, koje gaji vučica, dok se na desnom nalazi prikaz Eneje koji poslije iskrcavanja na tlo današnje Italije prinosi prvu žrtvu bogovima.

Na samom žrtveniku, koji se može vidjeti kada se prođe kroz vrata s Via Flaminia nalaze se tri reda ukrasnih frizova. U prvom redu nalaze se prikazi ženskih likova od kojih su sačuvani samo neznatni ostaci, a u kojima se možda mogu prepoznati oličenja vrlina kao što su Pietas, Clementia, Iustitia, Concordia i Aequistas. U srednjem redu nalazili su se likovi kao simboli rimskih provincija, a u čeonom redu prikazana je povorka svećenika, vestalki i slugu sa žrtvenim životinjama. Svi ukrasi koji su se nalazili na spomeniku činili su cjelinu koja je stvorena u slavu mira.

Reprodukcije: Ara Pacis

The following two tabs change content below.

Check Also

Laboratorija za arheologiju pomorstva

Osnovana laboratorija za arheologiju pomorstva na Pomorskom fakultetu Kotor

Na Pomorskom fakultetu Kotor Univerziteta Crne Gore nedavno je osnovana Laboratorija za arheologiju pomorstva (LAP) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *