Poziv za slanje radova za četvrti broj časopisa CASCA

Uredništvo časopisa CASCA poziva sve zainteresovane autore na suradnju u četvrtom broju. Časopis omogućuje publikovanje naučnih i stručnih radova kao i prikaza i kritika. Zainteresovani smo za objavljivanje radova iz područja društvenih i humanističkih nauka, kulture i umjetnosti.

Cilj časopisa je da pokrije širok dijapazon tema i kritičkih analiza na interdisciplinarnom nivou, a koje se odnose na kritičku teoriju, teoriju književnosti, jezik i književnost, istoriju umetnosti, studije kulture i sl. Svi zainteresovani mogu poslati svoje radove na e-mail adresu uredništva (journal@casca.org.rs) do 1. 9. 2015. godine.

Pristigli radovi moraju biti prilagodjeni u skladu sa uputstvima za autore. Svi tekstovi biće podvrgnuti adekvatnoj medjunarodnoj recenziji.casca-logo

Časopis CASCA predstavlja serijsku publikaciju u kojoj se objavljuju naučni radovi, recenzije i kritike u okvirima interdisciplinarnog pristupa društvenim i humanističkim naukama, kao i kulture i umetnosti. Časopis objavljuje teorijske i metodološko-analitičke priloge autora i autorki iz različitih zemalja. Namera časopisa je da obuhvati širok dijapazon tema i kritičkih analiza sa žanrovskom i teorijskom raznolikošću. Poseban akcenat je na afirmaciji mladih autora i autorki koji se bave istraživačkim radom iz različitih oblasti koje se podvode pod širi fundus društvenih nauka, kulture i umetnosti. Časopis ostavlja mogućnost da se tekstovi publikuju na nekoliko jezika, što mu daje međunarodni karakter. Imajući u vidu višejezičnost, kao i interdisciplinarnost tema koje će obuvatiti, časopis će imati jedinstvenu koncepciju u regionu. Publikuje se jednom godišnje u elektronskom formatu. Recenzentski odbor časopisa čine uglavnom profesori beogradskog Univerziteta kao i brojni stručnjaci i naučni radnici iz Hrvatske, BiH, Slovačke, Češke, Nemačke, Irske i drugih evropskih zemalja. Časopis je pokrenut u sklopu izdavačke delatnosti “Centra za alternativno društveno i kulturno delovanje” iz Beograda, uz saradnju brojnih stručnih saradnica i saradnika iz zemlje i regiona.

The following two tabs change content below.

Check Also

Kapitalizacija WRECKS4ALL projekta

WRECKS4ALL projekt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *