Oruđa od cijepanog kamena hvarsko-lisičićke kulture

Oruđa od cijepanog kamena zastupljena su primjecima kremenih nožića, svrdla, strugalica i strelica. Nožići pronađeni u Lisičićima većinom imaju trapezoidni presjek, a pronađeni su i nožići trokutastog presjeka. Neke primjerke Benac je, zbog dužine i masivnosti, svrstao u kategoriju neolitičkih noževa. Ovi masivni primjerci sitno su i samo djelomično retuširani, dok su ostali često nazubljeni visokim retušem.

1234
image-979

Nalazi s Lisičića

Oruđu od cijepanog kamena u Ravlića pećini brojnije su zastupljena od istovrsnih izrađevina u prethosnoj fazi. U fazi II Ravlića pećine pronađeno je ukupno 38 kamenih artefakata, ali kremeni nožići nisu pronađeni.

U Zelenoj pećini pronađen je jedan kremeni nožić, koji ujedno predstavlja jedini nalaz kremenog oruđa na ovom nalazištu. I u Hateljskoj pećini pronađen je samo jedan kremeni nožić. Drugo oruđe od cjepanog kamena nije pronađeno.

Kamena svrdla pronađena na nalazištu u Lisičićima obično su oblikovana visokim retušem s obje strane čitavom dužinom, a pronađeni su i primjerci kod kojih je obrađen samo gornji dio. Presjeci kamenih svrdla su trokutasti ili trapezoidni. Ove izrađevine najviše su služile pri obradi kosti, a vjerojatno i pri obradi drveta.

Klasična forma kremenih strugalica dobro je zastupljena na nalazištu u Lisičićima. Klasičnu formu predstavljali bi oni primjerci koji na jednoj užoj  strani imaju visoki retuš. Drugu varijaciju činile bi tanke strugalice sa retušem na tri strane. U Lisičićima je pronađeno i nekoliko primjeraka kružne masivne strugalice. Strugala si strugalice na nalazištu u Ravlića pećini zastupljeni su malim brojem primjeraka. Od kremenih oruđa na ovom nalazištu najbrojnije su zastupljena sječiva, a određene razlike između njih postoje samo u veličinama i načinu obrade oštrica.

Kremene strelice u Lisičićima zastupljene su primjercima sa trnom za nasađivanje. Uglavnom su to strelice izduženog vrha, trokutastog ili ovalnog oblika. Strelice su na nalazištu u Ravlića pećini zastupljene samo jednim primjerkom, koji spada u IIB stupanj Ravlića pećine (klasična hvarska kultura).

The following two tabs change content below.

Kiša Ereš

Mag. arheologije i povijesti umjetnosti

Latest posts by Kiša Ereš (see all)

Check Also

Najstariji ostaci Homo sapiensa

Image: www.sciencemag.org U kojoj zemlji su pronađeni do sad najstariji ostaci Homo sapiensa? Bilo je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *