Novi arheološki nalazi na području općine Ljubuški

Piše: Josipa Penava

DSCN2496
image-2278
 Da je Ljubuški kraj bogatog povijesnog nasljeđa potvrđuju nam i novi arheološki nalazi na ovom području.

Prilikom odvoza zemlje u blizini lokaliteta Gračine radnici cu uočili  njima nepoznate brojne keramičke i staklene fragmente što je ukazalo na novo arheološko nalazište. Odmah su kontaktirali franjevački samostan na Humcu. Samim površinskim pregledom prikupljen je niz značajnih artefakata. Radovi na odvozu zemlje odmah su prestali, a daljnju brigu o lokalitetu preuzeli su arheolog Mirko Rašić i kustos muzeja na Humcu fra Milan Jukić. Za sada je teško reći o kojoj vrsti se radi, no u bližoj budućnosti zasigurno će biti još govora o ovom lokalitetu. Nešto više reći će nam  arheolog iz Ljubuškog Mirko Rašić.

O kakvim se istraživanjima radilo proteklih dana na području općine Ljubuški?

Prije svega želim naglasiti da je ovo iskopavanje bilo takoreći žurno u svrhu zaštite mogućeg arheološkog nalazišta. Takve indicije su naposljetku probne sonde i potvrđene, tj. ubicirano je još jedno arheološko nalazište na prostoru općine Ljubuški. Dakako da je ovo vrlo važan događaj, prije svega što smo ovim ne samo proširili roster antičkih nalazišta, također potvrdili smo i činjenicu da je Ljubuški kraj u antici bio poprilično gusto naseljen!

Što je pronađeno?

Učen sam jasno, da predmet u arheologiji kao takav nije važan, nego zapravo njegova priča te kontekst pronalaska. O karakteru spomenutog nalazišta još je prerano govoriti u ovoj fazi iskopavanja, pa tako i o kontekstu pronalaska. No ponekad si možemo dopustiti izlet, tj. istaknuti važnost predmeta. Naime, pronašli smo rimsku gemu sa prikazom autohtonog Silvana. Kao takav, u stručnoj ahreološkoj literaturi BiH, potpuno je nepoznat. Prikazano je romanizirano autohtono božanstvo, sa pripadajućim atributima, poput siringe, piluma, kozjih nogu i rogova. Izrađen je od poludragog kamena a njegove male dimenzije i gotovo perfektan rad govore o umjeću majstora. Ovaj je predmet zasigurno obogatio zbirku muzeja na Humcu. Pronađena je također i keramička lucerna sa potpisom proizvođača sa kraja prvog stoljeća. Pored toga imamo niz ulomaka terra sigilate te rimskog stakla.

Tko je sudjelovao u iskopavanju?

Na iskopavanju zajedno sa mnom, sudjelovali su studenti arheologije sveučilišta u Mostaru te kustos muzeja na Humcu fra. Milan Jukić.

Što taj nalaz znači za arheološko nalazište na Gračinama?

Već sam djelomice odgovorio na ovo pitanje. No, ovaj se lokalitet zasigurno može dovesti u vezu sa nalazištem na Gračinama, prije svega ovaj lokalitet je smješten uz prometnicu Salona-Narona te za pretpostaviti je da se radi o gospodarskom imanju. Kao nalaz , zaisgurno klasičan primjer romanzicije autohtonog stanovništva.

Kakvi su daljni planovi za iskopavanje na području vaše općine?

Pored ovog lokaliteta, u planu je nastavak iskopavanja lokaliteta u Borasima (Doci- Gornja Vitina).

The following two tabs change content below.

Check Also

Kaštel – zaboravljeni samostan u stijeni

Svi znamo kako je Bosna i Hercegovina bogata prirodnom ljepotama i kulturnom baštinom. Ovaj tekst …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *