Konferencija: Šire koristi kulturnog naslijeđa

Foto: Nadira Berbić
image-2316
Foto: Nadira Berbić

Fondacija Hastor, u saradnji sa Londonskom školom za ekonomske i političke odnose (London school of Economic and Political Relations) uz podršku Vijeća Evrope (European Council) je organizovala konferenciju Šire koristi kulturnog naslijeđa (Larger Benefits of Cultural Heritage) 27. juna 2014. godine u Sarajevuu prostorijama ASA Prevent grupacije.

Cilj konferencije je bio da se predstave izvještaji o širim koristima kulturnog naslijeđa za Bosnu i Hercegovinu i Srbiju te da se otvori platforma za diskusiju o efikasnim načinima rukovođenja u sektoru kulture i najboljim primjerima kulturnog menadžmenta iz regije. Konferencija je bila odlična prilika za razmjenu mišljenja sa vodećim regionalnim i europskim stručnjacima i akademicima o potencijalima kulturnog naslijeđa.

Uz promociju dijaloga o razvoju kulturnih institucija, na konferenciji se kreirala platforma gdje su stručnjaci i akademici predstavili projektne prijedloge za buduće inicijative. Također je važno napomenuti da je Fondacija Hastor objavila poziv o dostavljanju sažetaka radova studenata i mladih istraživača iz oblasti kulture, kulturnog naslijeđa i kulturnog menadžmenta, arhitekture, arheologije, marketinga, ekonomije i drugih naučnih oblasti da dostave svoje originalne prijedloge sa fokusom na šire koristi kulturnog naslijeđa. Sažeci  radova su trebali sadržavati argumentovanu analizu, inovativne ideje uz ilustraciju uspješnih primjera kulturnog menadžmenta koji se mogu u potpunosti ili djelimično primjeniti na primjeru rukovođenja Gradskom Vijećnicom u Sarajevu.

Teme su trebale biti u sljedećim oblastima:

  1. Ekonomske koristi kulturnog naslijeđa – Gradske Vijećnice u Sarajevu
  2. Društveno – kulturne koristi kulturnog naslijeđa – Gradske Vijećnice u Sarajevu
  3. Održive strategije za zaštitu i upravljanje kulturnim naslijeđem – Gradske Vijećnice u  Sarajevu
Foto: Nadira Berbić
image-2317
Foto: Nadira Berbić

Održane su prezentacije:

  • Ljubljana procesa II (Milijana Okilj, Republički institut za zaštitu kulturnih, historijskih i prirodnih spomenika),
  • Prezentacija rezultata istraživanja ‘’Šire koristi ulaganja u kulturno naslijeđe’’, rezultati iz dvije države (Dr. William Bartlett, London school of Economics and Political Science)
  • Prezentacija rezultata istraživanja ‘’ Šire koristi ulaganja u kulturno naslijeđe’’, Srbija (Hristina Mikic, Beogradski univerzitet)
  • Prezentacija rezultata istraživanja, ‘’ Šire koristi ulaganja u kulturno naslijeđe’’, Bosna i Hercegovina  (Nina Branković, Univerzitet u Zagrebu i Univerzitet u Oslu i Nermin Oruč, Internacionalni univerzitet u Sarajevu)
  • Prezentacije najboljih studija slučaja i savladane lekcije o kulturnom menadžmentu Zapadnog Balkana i EU (Andrew Lawler, Elenita Roshi, Gjirokastra Foundation, Siniša Temerinski, Lepenski Vir)

Među najboljih 5 radova ušao je i rad Dijane Koljić, BA arheologije, i Kemala Abdića, studenta historije, pod naslovom Uloga i potencijal Vijećnice u obrazovnim aktivnostima Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Cilj rada je bio uključenje studenata iz raznih obrazovnih institucija u proces obnove, rada i održavanja Vijećnice u koju bi bila vraćena Nacionalna i univerzitetska biblioteka, kao i arhiv Federacije BiH i arhiv Bosne i Hercegovine.

Od posebnog značaja bi bilo i osposobljavanje jedne prostorije za povremene izložbe arheološkog i historijskog materijala prikupljenog sa teritorija današnjeg Kantona Sarajevo i šire u cilju edukacije lokalnog stanovništva o njihovoj prošlosti. Te izložbe bi bile u sjećanje na zanemarenu instituciju i još jedan simbol Sarajeva – Zemaljski muzej, čiji bi materijal pobuđivao svijest lokalnog stanovništva o značaju kulture ovog grada. Arheolozi bi imali priliku steći prvo radno iskustvo organizovanjem izložbi i raznim oblicima edukacije, a prostorija Vijećnice bi bila iskorištena i kao turistički potencijal, a time bi i Vijećnica počela opravdavati društvenu korisnost koja joj je trenutno zanemariva.

Foto: Nadira Berbić
image-2318
Foto: Nadira Berbić
The following two tabs change content below.

Check Also

Kaštel – zaboravljeni samostan u stijeni

Svi znamo kako je Bosna i Hercegovina bogata prirodnom ljepotama i kulturnom baštinom. Ovaj tekst …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *