Luka Golemac

Vučedolska kultura

Vučedolska kultura je definitivno najvažnija kasno eneolitička kultura na prostoru JI Europe, a na svom vrhuncu zauzimala je i daleko veće prostore. Mada je ova kultura dobila naziv po eponimnom lokalitetu Vučedol, njen prvobitni naziv bio je slavonska kultura, a ime je predložio Gordon Childe 1929. godine i taj naziv …

Read More »

Marzabotto (etruščanska Misa)

U blizini Felsine i srednjem toku rijeke Reno se u etruščansko doba razvio grad pod imenom Misa, koji se danas zove Marzabotto. Razvitak ovog grada možemo pratiti od sredine 6. st. pr. Kr. gdje je na samom početku bilo osnovano selo sa jednostavnim kolibama te zanatskim radnjama. Početkom 5. st. …

Read More »