Tag Archives: zračna arheologija

Pionirski projekt zračne arheologije u Bosni i Hercegovini

U razdoblju od 18. 03. -20. 03. 2014. tim arheologa se okupio da provede prvo arheološko rekognosciranje[1] iz zraka na Duvanjskom polju, što je ujedno i prvo istraživanje te vrste u Bosni i Hercegovini. Tim su činile profesorice sa odsjeka za arheologiju Univerzitata u Ljubljani, Darja Grosman i Tina Milavec, …

Read More »

Zračna arheologija

Kada se izrekne sintagma ‘arheološko istraživanje’ velik broj ljudi odmah pomišlja na arheološko iskopavanje što bi podrazumijevalo kopanje određenog terena, sakupljanje arheološkog materijala, sortiranje i dokumentaciju istog itd.  Takva vrsta arheološkog istraživanja je destruktivna jer se prilikom takvog istraživanja lokalitet u nepovrat uništava. Srećom, arheološko istraživanje ne podrazumijeva samo iskopavanje …

Read More »