Tag Archives: o ljubavi

Antički filozofi: Platon o ljubavi

Ne brinite, ovo neće biti samo jedan u nizu „obični” ljubavni tekst. Ovdje će se pokušati iznijeti što Platon, jedan od najvećih filozofa, govori o ljubavi, koje su to vrste ljubavi i što bi to bila prava ljubav.   Iako Platon raspravlja o ljubavi i u svom djelu Fedar, u …

Read More »