Tag Archives: nikolina marjanović

Interpretacije paleolitičkih venera

Piše: Nikolina Marjanović Figurine Venere su iznimno heterogena vrsta artefakata s velikim brojem teorija o njihovom podrijetlu i značenju. One su često bile podložne raznim stereotipima koji nisu uzimali u obzir njihovu produkciju, morfološke promjene i arheološki kontekst u kojem su pronađene. Dugo vremena su te figurine intrigirale arheologe i …

Read More »