Tag Archives: bronze age

Prapovijesne gradine Hercegovine i Hrvatske

Mnogi nazivi lokaliteta “Gradina” (Grad, Gradac, Gradište i slično) kriju ostatke prapovijesnih materijalnih kultura. Slabo su istraživane u prošlosti. Vaclav Radimsky, Franjo Fiala, dr. Ć. Truhelka i još neki arheolozi samo su se djelomično bavili istraživanjem gradina . Većinom se nalaze na manjim uzvišenjima ili na vrhovima brda koji imaju …

Read More »