Tag Archives: #antika #komedija #događaji #politika #SveučilišteuZadru

Aristofanovi Oblaci nad Ravnim Kotarima

Antička dramska skupina Sveučilišta u Zadru ove je godine u sklopu semestralne nastave ljetnog semestra pripremila predstavu Aristofanovi Oblaci nad Ravnim Kotarima’ kojom je na suvremen način adaptirala i uprizorila komediju ‘Oblaci’ poznatog grčkog komediografa Aristofana. Predstava se održala u utorak 14. lipnja u dvorištu Citadele u Zadru i privukla …

Read More »