Značajke lokaliteta Desilo

Izvor fotografije: https://capljinka.ba/desilo/
image-4471
Izvor fotografije: https://capljinka.ba/desilo/

U kršnom ambijentu, na jugu Hercegovine, u blizini Čapljine smješteno je Hutovo Blato. 1995. godine proglašen je parkom prirode, zbog svoje kulturne zbilje, mediteranskih klimatskih odlika i izobolja vode koja stvara pogodno mjesto za obitavanje. Izvor Desilo, zimi i u proljeće je aktivan te voda teče kroz kršne stijene do Popova polja i okolice.

Starosjedioci sela Bajovca uvjereni o legendi potpljenog grada na vrelu Desila, amaterskim iskopavanjem, pri niskom vodostaju vadili su amfore, međutim, one nisu izvađene u cijelosti. Tada je pronađeno nekoliko grla i čepova amfora, datirani u 2. i 1. st. pr. Kr.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, voditeljica projekta Snježana Vasilj i Hrvatski restauratorski zavod 2007. godine, započinju podvodno istraživanje lokaliteta.

Pregledom je ustanovljena devastacija, ali na dnu su još uvijek postojale dvije koncentracije ulomaka amfora koje su uočene još i 1972. godine. Ispod sloja mulja i pijeska pronađenu su drveni elementi, pretpostavljalo se da je u pitanju plovilo za prijevoz amfora. Analizama je utvrđeno da nije riječ o antičkom brodu. Ali svakako da ga možemo povezati s jednom vrstom trgovačkog broda koji je služio za  prijevoz amfora.

Ispod antičkog sloja otkriven je prapovijesni sloj s predmetima koji pripadaju željeznom dobu.

Podatak koji je vrijedan spomena je svakako taj da najveći broj nalaza čine brojni ulomci i poklopci amfora iz 2. i 1. st. pr. Kr. koji se nalaze ispod površinskog sloja humusa oko izvora uz nalaze opeke i tegula. Izvađeno je više od tri stotine ulomaka, od kojih je nekoliko na obodima imalo pečate.

Smatra se da u prapovijesti jezero nije postojalo. Da je ta konstatacija točna u prilog ide i prapovijesna arhitektura pronađena na dubini od 6 metara.

Istraživanjem koje je provedeno u tri kampanje željelo se između ostalog odgovoriti na pitanje je li na tom mjestu postojala trgovačka postaja koja je u antičko doba bila povezana plovidbenom trgovačkom rutom rijeke Neretve. 

Podvodnim arheološkim istraživanjem izvora Desilo pokazao se kontinuitet življenja od ranog brončanog doba do kasnoantičkih razdoblja.

Kako su Europski arheolozi prepoznali vrijednost ovoga lokaliteta, isto tako mještani i Hercegovci mogu biti ponosni na bogatstvo lokaliteta koji se nalazi u nedovoljno educiranoj sredini o važnosti kulturne baštine.

The following two tabs change content below.

Marko Vračević

Latest posts by Marko Vračević (see all)

Check Also

Kaštel – zaboravljeni samostan u stijeni

Svi znamo kako je Bosna i Hercegovina bogata prirodnom ljepotama i kulturnom baštinom. Ovaj tekst …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *