Tag Archives: zooarheologija

Nešto više od gomile kostiju – Zooarheologija

Koliko smo puta svi mi koji smo imali kontakta sa arheologijom i “sustavnim” arheološkim istraživanjima bili svjedoci nemarnog odnosa prema ecofactima, u koje spadaju i osteološki ostaci, u kontekstima arheoloških lokaliteta. Stoga, ovom prilikom želim skrenuti pažnju na disciplinu arheologije koja se bavi proučavanjem ostataka životinjskog porijekla koji se ne …

Read More »