Tag Archives: rimski most

Rimski most na Pladništu kraj Ilidže

Rimski most je jedan od prepoznatljivih turističkih simbola Općine Ilidža. Motiv mosta se nalazi i na grbu pomenute općine. Most se nalazi na rijeci Bosni nedaleko od Ilidže, na starom danas napuštenom putu, a odmah do magistrale koja vodi prema Blažuju. Rimski most je jedan od četiri stara kamena mosta na području Sarajeva, koji su još …

Read More »