Tag Archives: Aquae s…

Aquae S(…)

Rimsko naselje Aquae S(…) je smješteno na lijevoj obali rijeke Željeznice, na početku ilidžanskog naselja Lužani. U periodu vladavine Rimskog carstva, najznačajnije naselje u Sarajevskom polju je bilo ono na Ilidži. Okolina današnje Ilidže bila je veoma gusto naseljena. O tome svjedoče nalazi na više lokaliteta: Crkvište, Stupsko Brdo, Švrakino …

Read More »